Skip to content

Foredrag

Dorthe Enger holder foredrag om forskellige emner, som kan tilpasses i varighed og fokus alt efter arrangementets art. Her er eksempler på foredrag.

1. Ud med den syndige Eva

Med udgangspunkt i hendes kronik i Weekendavisen, Ud med den syndige Eva  har Dorthe Enger i dette foredrag fokus på, hvad hun opfatter som ømme punkter i protestantisk og katolsk kristendom. Det drejer sig om magtstrukturen i den katolske kirke, Luthers pessimistiske menneskesyn og kvindesynet i kristendommen. Der vil blive inviteret til debat om disse emner, samt en anbefaling af mesterkokken Babette fra Karen Blixens Babettes Gæstebud som inspiration til fornyelse.

Længde: Debatoplæg 45 minutter, refleksionspause med ledsagende spørgsmål 20 minutter, spørgsmål og diskussion 45 minutter

Pris: kr. 5.000,- + transport tur/retur til statens takster.

2. Hvor kommer vi fra, og hvor går vi hen?

“Af jord af du kommet. Til jord skal du blive. Af jorden vil du igen opstå” er de ord, der ledsager en begravelse i den danske folkekirke. Hvor darwinister og kristne kan enes om de første sætninger, er den tredje sætning den, der adskiller darwinismens videnskabelige materialisme fra kristendommens og andre religioners tro på en åndelige dimension. Med udgangspunkt i Dan Browns seneste roman Oprindelse vil foredraget udforske konflikten kristen bibelfundamentalisme og darwinisme, muligheden for integration af videnskab og religion og invitere til en debat om de spørgsmål og svar, som præsenteres i Dan Browns roman.

Længde: Debatoplæg 45 minutter, refleksionspause med ledsagende spørgsmål 20 minutter, spørgsmål og diskussion 45 minutter

Pris: kr. 5.000,- + transport tur/retur til statens takster.

3. Aktiv dødshjælp og lidelsens problem

 Diskussionen om aktiv dødshjælp kommer med jævne mellemrum op, oftest foranlediget af hjerteskærende historier om lidelse og om syges eller pårørendes ønsker om at ende et liv, der forekommer meningsløst og ubærligt. Der efterspørges hos mange en politisk vilje til at legalisere aktiv dødhjælp. Det nye er, at der er mennesker som for eksempel Jan Jakobsen (Politiken 8. januar 2017 og i DR i Deadline 12. januar 2017) med alvorlige lidelser, som kunne være kandidater til aktiv dødshjælp, men som ikke ønsker den og står frem med deres synspunkter. Efter en udredning oplevede Jan Jakobsen, medstifter af foreningen Ikke død endnu, at der var et negativt fokus på alt det, han ikke kunne, og på alle de penge, han kostede.

Debatten om aktiv dødshjælp afspejler forskellige syn på, hvad det gode liv er, hvad lidelse er, og hvad samfundets rolle skal være. Er det gode liv et liv, hvor kun de gode stunder tæller, og hvor sygdom, handicaps, kriser og alderdom skal holdes nede og ude og væk? Eller er et godt liv et liv, hvor man kan opleve livsmod og glæde selv, når modgangen er værst? Og hvilke interesser har samfundet i aktiv dødhjælp? Foredraget taget fat på disse problemstillinger og opfordrer til debat.

Længde: Debatoplæg 45 minutter, refleksionspause med ledsagende spørgsmål 20 minutter, spørgsmål og diskussion 45 minutter

Pris: kr. 5.000,- + transport tur/retur til statens takster.

4. Kan religion og videnskab kysse hinanden?

Nej, siger nyateister og kreationister. Videnskaben og Bibelen er i konflikt. Religion og videnskab har to forskellige jobs, mener andre. De er adskilte, men ligeværdige. Religion og videnskab kan tale sammen og udveksle erfaringer, er et tredje synspunkt. Og et fjerde: Dialogen er et partnerskab. Religion og videnskab tjener begge et større projekt; udforskningen af den gåde, det er at være til.

Disse fire relations former, som blev opstillet af fysikeren Ian Barbour, afspejler både de gamle skyttegrave, men også en spændende ny udvikling. Kan religion og videnskab kysse hinanden? Foredraget trækker linjerne op og inviterer til debat.

Længde: 1 time og 30 min. inkl. spørgsmål.

Pris: kr. 5.000,- + transport tur/retur til statens takster.

5. Hjerte og hjerne – om spirituel dannelse i kristendommen

Globaliseringen har som konsekvens, at vi i dag præsenteres for et sand supermarked af religiøse og ikke religiøse livsanskuelser. Der er frit valg på alle hylder. Nogle finder traditionel institutionel religion tiltrækkende, andre søger mod nye religiøse bevægelser, mange bliver ateister, ofte som reaktion mod en irrational og radikal måde at dyrke religion på. Endelig er der en gruppe af mennesker inden for religionerne, men også udenfor, for hvem den spirituelle dannelse er vigtig. Denne spirituelle dannelse vedrører den indre vej igennem sindet til et møde med tilværelsens inderste væsen – også kaldet mystik.

I oplægget vil denne indre vej præsenteres i den kristne udgave med udgangspunkt i jesuitternes spiritualitet – den orden inden for den katolske kirke, som den nuværende pave er rundet af. Denne form for mystik vægter både hjertet og hjernen, hvilket betyder en integration af videnskab og religion. Jo dybere den åndelige fordybelse er, desto mere overskud bliver der til en handlen i verden, der har andre menneskers velfærd som mål.  Dette kalder jesuitterne for kontemplation i handling (contemplation in action). I oplægget vil også blive sat fokus på den kritik af den åndelige vej, som rejses af nyateismen og fra fløje inden for de traditionelle religioner.

Længde: 1 time og 30 min. inkl. spørgsmål.
Pris: kr. 5.000,- + transport tur/retur til statens takster.