Skip to content

Om Dorthe Enger

Dorthe Enger (f. 1957) er cand.mag i engelsk, religion of filosofi og har en master i gymnasieledelse. Hun har i 25 år været ansat på det katolske Niels Steensens Gymnasium, hvor hun var lærer, ledende inspektor og til sidst rektor. Hun var i en årrække delegat til JECSE (Jesuit European Committee of Secondary Education). Hun er nu ansat på Hasseris Gymnasium, hvor hun både underviser i skolens gymnasieafdeling og IB-afdeling (International Baccalaureate).

De internationale miljøer på  Niels Steensens Gymnasium, arbejdet i JECSE og i IB-afdelingen på Hasseris Gymnasium har  givet Dorthe Enger erfaring med de udfordringer, der er forbundne med interreligiøs og interkulturel kommunikation. Samtidig har nutidens trussel fra ekstremistiske verdensbilleder gjort det tydeligt for hende, hvor vigtigt det er, at mennesker finder en måde at leve med globaliseringen på, der fremmer dialog og mindsker konfrontation.

Dorthe Engers mange erfaringer med religiøse og andre livsanskuelsesmæssige positioner, faglig interesse og de dannelsesmæssige krav til undervisningen i de gymnasiale uddannelser motiverede hende for at skrive en bog om religionskritik. Religionskritik udkom i efteråret 2013 på forlaget Systime. Bogen er skrevet fortrinsvis til de gymnasiale uddannelser, men har almen interesse. I 2016 udkom Perspectives of Religious Criticism – the Challenge of Globalization. Denne bog er møntet på engelskfaget og et bredere internationalt publikum. Hvor Religionskritik har fokus på religionskritikkens historie, tager den engelske bog fat på tre “hotte” emner: Religion og dogmer, relgion og køn og religion og videnskab.

Bøgernes giver forskellige og ofte indbydes modsatte synspunkter plads og inviterer læseren  til selv at tage stilling. Denne stillingtagen kvalificeres af den viden og forståelse, som opnås gennem bøgernes materiale.