Skip to content

Religionskritik

Religionskritik indeholder en grundig gennemgang af religionskritikkens historie. Der er fokus på, hvordan religionskritikken udfolder sig i de præmoderne, moderne og postmoderne samfundstyper.Den klassiske og moderne religionskritik er repræsenteret med bl.a. Freud, Marx, Nietzsche, Dawkins og Harris.
Dorthe Enger anlægger aktuelle  synsvinkler på stoffet, og der er et særskilt kapitel om globalisering og religionskritik, hvor emner som blasfemi, religion i det offentlige rum og terror bliver sat på dagsordenen.
Religionskritik skal forstås som et bredt begreb, der ikke blot hænger sammen med sekulariseringen. Derfor indeholder bogen som en absolut nyskabelse en gennemgang af religionernes interne kritik, fx jøders og kristnes gensidige kritik samt kristnes kritik af andre kristne. Endvidere inddrager forfatteren mystik og nye åndelige bevægelser som eksempler på kritik af de etablerede religioner, bl.a repræsenteret ved Jes Bertelsen og Eckhart Tolle.
Udgivelsen indeholder masser af aktiverende opgaver, og materialevalget er meget varieret. Bogen er forsynet med skemaer og oversigter, der giver overblik over stoffet.
Udgivelsen er rettet mod de gymnasiale uddannelser, men også bredere mod mennesker, der interesserer sig for dette spændende og relevante emne.

Læs Hans Jørgen B. Thomsens anmeldelse af Religionskritik i Gymnasieskolen.

Se videopræsentation af Religionskritik og gå ind på http://religionskritik.systime.dk/. Bogen findes som både trykt bog og som iBog: http://www.systime.dk/index.php